Loading…

Publikime

REGJISTRAT E KËRKESAVE DHE VETËDEKLARIMEVE
NDIHMA JURIDIKE DYTËSORE 2022
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE VETËDEKLARIMEVE, JANAR
NJOFTIM PËR MARRJEN ME QERA TË AMBIENTEVE TË DREJTORISË SË NDIHMËS JURIDIKE FALAS

Ju lutem klikoni në link për informacione më të detajuara

MANUAL NDIHMA JURIDIKE:

RAPORTIM PËR MINISTRIA E DREJTËSISË, DREJTORIA E NDIHMËS JURIDIKE FALAS KORRIK – SHTATOR 2020:

Regjistri i Organizatave Jofitimprurëse Që Ofrojnë Ndihmë Juridike Parësore:

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE VETËDEKLARIMEVE: