FAQ

Pyetjet më të shpeshta

Marrëdhëniet e punës- zgjidhja dhe rregullimi i pasojave

Çështje pronësie- ligji 22/2020; instituti parashkrimit

Çështje familjare- zgjidhja e martesës, njohje atësie, pensioni ushqimor

….

Te drejtat social ekonomike- ndihma ekonomike, programet sociale te strehimit, pensioni i invaliditetit"

Veprimtaria e institucioneve publike- ofrimi i sherbimeve, afatet, procedurat

Pyetje tjetër e shpeshtë