KONTAKT

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas

EMAIL:     ergys.qirici@drejtesia.gov.al
Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas

ADRESA:  Rruga “Jordan Misja”, godina nr. 3, Tiranë

Qendrat e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore

1.QSHNJP- Tiranë         ndihma.juridike@drejtesia.gov.al
Specialist jurist:  Kreuza Grabova, Donila Pipa

2.QSHNJP- Durrës    ndihmajuridike.durres@drejtesia.gov.alzyrajuridikefalasdurres@outlook.com
Specialist jurist: Eris Jani/ Françeska Miraka

3.QSHNJP- Fier     ndihmajuridike.fier@drejtesia.gov.al
Specialist juriste: Adelina Agolli , Sara Aliaj

4.QSHNJP- Shkodër    ndihmajuridike.shkoder@drejtesia.gov.al
Specialist jurist: Xhevahire Halaj, Anton Koca, Xheniola Sulejmani

5.QSHNJP- Gjirokastër    ndihmajuridike.gjirokaster@drejtesia.gov.al
Specialist juriste: Klaudja Veizi

6.QSHNJP- Lushnjë    ndihma.juridikelushnje@drejtesia.gov.al
Specialist juriste:  Entela Bello

7.QSHNJP- Vlorë     ndihmajuridike.vlore@drejtesia.gov.al
Specialist juriste: Diselda Resulaj, Kejda Myzaferaj

8.QSHNJP- Korçë    ndihmajuridike.korce@drejtesia.gov.al
Specialist juriste:  Marinela Nasi

9.QSHNJP- Tropojë    ndihmajuridiketropoje@drejtesia.gov.al
Specialist juriste:  Almona Memia

10.QSHNJP- Përmet    ndihmajuridike.permet@drejtesia.gov.al
Specialist juriste:  Fetie Maliqi

11.QSHNJP- Mat    ndihmajuridike.mat@drejtesia.gov.al
Specialist juriste:  

12.QSHNJP- Pukë    ndihmajuridike.puke@drejtesia.gov.al
Specialist jurist:  Artur Murra

13.QSHNJP- Kavajë    ndihmajuridikekavaje@drejtesia.gov.al
Specialist jurist:  Elisa Zoto, Lauren Vogli

14.QSHNJP- Kurbin    ndihmajuridikekurbin@drejtesia.gov.al
Specialist jurist:  Ernest Buna

15.QSHNJP- Lezhë    ndihmajuridike.lezhe@drejtesia.gov.al
Specialist juriste:  Dorela Menga

16.QSHNJP- Pogradec    ndihmajuridike.pogradec@drejtesia.gov.al
Specialist juriste:  Olgerta Demelli

17.QSHNJP- Dibër    ndihmajuridike.diber@drejtesia.gov.al
Specialist jurist:  Ajet Iskurti

18.QSHNJP- Elbasan   ndihmajuridike.elbasan@drejtesia.gov.al
Specialist jurist:  Arian Bala

19.QSHNJP- Berat    ndihmajuridike.berat@drejtesia.gov.al
Specialist juriste:  Katerina Gjermeni

20.QSHNJP- Kukës    ndihmajuridike.kukes@drejtesia.gov.al
Specialist juriste:  Matilda Rrahmani

  • 0800 10 10 Numri i Gjelbër (Pa Pagesë)