Loading…

REGJISTRI-I-ORGANIZATAVE-JOFITIMPRURESE-QE-OFROJNE-NDIHME-JURIDKE-PARESORE

Referuar Vendimit nr. 55, datë 6.2.2019, “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit për autorizimin e organizatave jofitimprurëse, që ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar nga shteti”, ka përfunduar procesi i autorizimit të Organizatave Jofitimprurëse që do të ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar nga shteti.

Në linkun e mëposhtëm gjeni listën e organizatave jofitimprurëse të autorizuara si dhe listën e organizatave jofitimprurëse që nuk ju është miratuar kërkesa për autorizim.

Gjithashtu, njoftojmë organizatat jofitimprurëse që nuk i është miratuar kërkesa për autorizim se mund të ushtrojnë të drejtën  e ankimimit sipas procedurës së përcaktuar në pikën 12 dhe 13 të VKM nr. 55 datë 06.02.2019, “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit për autorizimin e organizatave jofitimprurëse që ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar nga shteti”.

Leave a Reply