Loading…

Vende Vakante

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE BERAT

NJOFTIM PËR 1 (NJË) VEND TË LIRË PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE VLORË

NJOFTIM PËR KANDIDATËT FITUES TË POZICIONIT: PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM, QENDRA E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE ELBASAN DHE BERAT

KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR THIRRJEN  “PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE BERAT DHE ELBASAN’

RISHPALLJE NJOFTIMI PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE ELBASAN DHE BERAT

NJOFTIM PËR FITUESIT E QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE  ELBASAN DHE BERAT

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E QENDRËS SË ELBASANIT DHE BERATIT

NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT TË APLIKIMIT PËR POZICIONET VAKANTE NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS PARËSORE NË BERAT DHE ELBASAN

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE ELBASAN DHE BERAT

NJOFTIM PËR KANDIDATËT FITUES TË POZICIONIT PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DIBËR

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR THIRRJEN PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DIBËR

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DIBËR

NJOFTIM PËR KANDIDATËT FITUES TË POZICIONIT PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE FIER DHE DIBËR

NJOFTIM PËR KANDIDATËT FITUES TË POZICIONIT PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

NJOFTIM MBI KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR THIRRJEN PUNONJËS ME TRAJNIM TË POSAÇËM PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE FIER DHE DIBËR 

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERTET PARAPRAKE PRANË QENDRË SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE FIER DHE DIBËR

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

LISTA E KANDIDATEVE FITUES PER POZICIONIN PARALIGJOR PRANE QENDRES SE SHERBIMIT TE NDIHMES JURIDIKE PARESORE TIRANE

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERET PARAPRAKE PËR POZICIONIN PARALIGJOR PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRË SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PARALIGJORË PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

NJOFTIM PËR KANDIDATËT QË PLOTËSOJNË KRITERTET PARAPRAKE QENDRA E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE TIRANË

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DIBËR

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE FIER

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE VLORË

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE LEZHË

SHPALLJE PËR VENDE VAKANTE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURUDIKE PARËSORE, FIER-VLORË-DIBËR LEZHË

VENDE VAKANTE LUSHNJE

NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT POZICIONET NË QENDRAT POGRADEC GJIROKASTER  KUKES

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QËNDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE

LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KANË DORËZUAR DOKUMENTACIONIN PËR POZICIONET E SPECIALISTËVE TË QËNDRAVE TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE NË QYTETET

LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KANË DORËZUAR DOKUMENTACIONIN PËR POZICIONET E SPECIALISTËVE TË QËNDRAVE TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE NË QYTETET

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QËNDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESVE PËR POZICIONET E LIRA NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE GJIROKASTËR 

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E FITUESVE PËR POZICIONET E LIRA NË QENDRAT E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE GJIROKASTËR

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE NË QENDRËN E SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE GJIROKASTËR 

NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT TË APLIKIMIT PËR PUNONJËSIT E QENDRAVE DURRËS, FIER, LEZH, SHKODËR, PESHKOPI

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR DY (2) POZICIONET SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE GJIROKASTËR

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR DY (2) POZICIONET SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE DURRËS

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE SHKODËR

LISTA E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN SPECIALIST PRANË QENDRËS SË SHËRBIMIT TË NDIHMËS JURIDIKE PARËSORE LEZHË