Loading…

VENDIM “PËR MOS MARRJEN NË SHQYRTIM TË APLIKIMEVE PËR FINANCIM NGA BUXHETI I SHTETIT TË ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE TË AUTORIZUARA NGA MINISTRI I DREJTËSISË”

Komisoni vendosi: Mos marrjen në shqyrtim të aplikimeve për financim nga buxheti i shtetit të organizatave jofitimprurëse të autorizuara nga Ministri i Drejtësisë